Shpallja e  listes se kandidateve te perzgjedhur per konkurimin e dates 18.11.2015, ne vijim lista e kandidateve te perzgjedhur:

Link: Shpallja e listes se kandidateve te perzgjedhur per konkurimin e dates 18.11.2015