Link: Lista e kandidateve te perzgjedhur per konkurimin e dates 15.03.2016

Shenim: Per arsye se data 14.03.2016 eshte feste zyrtare,  konkurimi shtyhet per ne daten 15.03.2016