Në kuadrin e përgatitjeve për hartimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021, Bashkia Durrës ju fton të jeni pjesë e informimit dhe e konsultimit me ju për përcaktimin e investimeve, shërbimeve dhe projekteve prioritare.

Link: Axhenda/t e Dëgjesave Publike

Link: Kalendari i degjesave publike per PBA 2019-2021