Printo

Partneriteti Comune di MESAGNE Italy,Comune di Nardò Italy,Comune di Latiano Italy, Konsorciumi CETMA Italy, Dhoma e tregetise te Thesprotise Greece, Zyra e sherbimeve Turistike Albania,Bashkia Durres Albania,Njesia Bashkiake n°8 Tirane Albania,Agjensia Kombetare e Turizmit Montenegro - NTO Montenegro,Agjensia Lokale e Turizmit Bar Montenegro COTUP – Konsorciumi i Operatoreve Turistike Puglia Italy

Objektivi i pergjithshem i Projektit

Projekti TUR.GRATE2 eshte fokusuar ne rritjen e aftesive konkuruese , te destinacioneve turistike midis partnereve te projektit ne nivel Nderkufitar nepermjet ndarjes te nje sistemi te ri te integruar dhe ne perdorimin e qendrueshem te “ produktit turistik ” Lokal. Synohet qe sistemi te bazohet ne nje permiresim te cilesise te paketave turistike te destinuar ndaj tregut , dhe mbi te gjitha ne ruajtjen dhe zhvillimin e burimeve kulturore, natyrore dhe historike .

Paketat e Punes

Eksperte te fushes te turizmit dhe mjedisit, Lokal , Kombetare dhe Nderkombetare do te perfshihen ne :

Takime dhe Evenimente :

Materiale Promovimi :

http://www.turgrate2.eu