Stampa

Kliko => https://bit.ly/bonusi-qerase

Ky link shërben për të informuar më shpejt dhe më shumë qytetarët mbi ecurinë e procesit të bonusit të qerasë.

Qytetarët që kanë aplikuar për bonusin e qirasë, mund të shohin statusin e dosjes së tyre. Përdorimi është i thjeshtë. Aplikuesi vendos numrin e kartës së identitetit. 

Për secilën dosje shihet gjendja aktuale e trajtimit të saj.