Objektivi kryesor i Ndermarrjes Sherbimeve Komunale Durres dhe prioritetet e vendosura per vitin 2013 ka qene rritja e performances se sherbimeve publike ne te cilat kjo ndermarrje operon. Mbasi analizuam punen e kryer ne cdo sektor me poshte trajtohen arritjet dhe mangesite e verejtura gjate vitit 2013.

Shkarko materialin e plote ne PDF.