Agjenda e Keshillit Bashkiak

Thirrje për shprehje interesi

Bashkia Durrës përmes këtij njoftimi i bëjmë thirrje studiove të projektimit dhe ekspertëve të fushës për të shprehur interesin e tyre mbi hartimin koncept-ide me titull “Studim projektimi I rehabilitimit…