PROJEKTE BE

approdiplus_logo_bd

APPRODI PLUS

Programi: Interreg ADRION 2014-2020 Organizata Përfituese: Bashkia Durrës Titulli i projektit: Nga rrugët e lashta detare në destinacionet eko-turistike Plus/ From Ancient Maritime Routes to Eco-Touristic Destinations Plus Kohëzgjatja: 01.01.2022…

Brochure

Brochure Currila Batlla 1 Brochure Currila Batlla 2 Brochure Cape of Rodon 1 Brochure Cape of Rodon 2

Leaflet

Leaflet Currila Batlla Leaflet Cape of Rodon

Video Promovuese/Promotional Video

  Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me Cooperation Development Institute/CDI dhe Autoritetin Portual Durrës, janë në fazën e zbatimit të projektit PoWER. Në këtë kuadër, nga CDI është iduar një…
1_urban

Thematic Webinars

  The Urban Transports Community Webinar Series  Thematic Webinars:  Webinar #4: Soft mobility  Webinar 5#: Shared Mobility Komuniteti i Transporteve Urbane/The Urban Transports Community ka lançuar një seri Webinarësh me…

Med Urban Transports Newsletters

Newsletter #23: https://mailchi.mp/b177e816e5c5/newsletter-23-wrap-up-and-happy-holidays?e=f50c2786b0   Newsletter #22: https://mailchi.mp/3819cbd29f84/mediterranean-cities-and-climate-change-making-the-urban-transport-sector-more-resilient-and-less-impactful?e=f50c2786b0    Newsletter #21: https://mailchi.mp/e43f8e02242d/cop27-meet-the-interreg-med-communities?e=f50c2786b0    Newsletter #20:https://mailchi.mp/ff84d8929777/urban-transports-upcoming-opportunities-and-events?e=f50c2786b0    Newsletter #12:   https://mailchi.mp/4f068d7fb276/urban-transports-community-renewal-till-2022?e=f50c2786b0    Newsletter # 13 https://mailchi.mp/871178518b55/urban-mobility-and-covid-19-webinars-news-and-analysis?e=f50c2786b0   Newsletter #14 https://mailchi.mp/8cf64c500be4/utc-pathway-to-sustainable-mobility-in-the-mediterranean   Newsletter #18 https://mailchi.mp/9afe55470455/launch-of-urban-transports-mentorship-program…
urban_transports

Projekti Urban Transports

  Dendësia e lartë në zonat urbane ushtron presione akute mbi sistemet e transportit përmes vëllimit të madh të lëvizjes së mallrave dhe njerëzve që lëvizin nëpër qytete. Sidoqoftë, përveç…
adriacold

Projekti Adriacold

Projekti ADRIACOLD thirrjet e dyta ,është projekt I programit IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013, nën prioritetin 2 masa 2.4: Kursimi I energjisë dhe Burimet e Energjisë së Rinovueshme.Projekti ADRIACOLD…
turgrate2

Projekti Turgrate 2

Partneriteti Comune di MESAGNE Italy,Comune di Nardò Italy,Comune di Latiano Italy, Konsorciumi CETMA Italy, Dhoma e tregetise te Thesprotise Greece, Zyra e sherbimeve Turistike Albania,Bashkia Durres Albania,Njesia Bashkiake n°8 Tirane…
simple_logo

Projekti SIMPLE

“Strengthening the Identity of Minority Peolple Leads to Equality” me akronim SIMPLE  eshte nje nga projektet fituese te Bashkise Durres ne Programin IPA Adriatic Cross Border  Cooperation 2007- 2013 ,…
Adrimob_logo

Projekti AdriMOB

AdriMOB – Lëvizshmëria e qendrueshme në zonën e bregdetit të Adriatikut (Sustainable coast MOBility in Adriatic area) Përshkrimi i projektit:ADRIMOB është në përputhje me Përparësinë 3 – Masën 3.2 të…

Brochure

Brochure Currila Batlla 1 Brochure Currila Batlla 2 Brochure Cape of Rodon 1 Brochure Cape of Rodon 2

Leaflet

Leaflet Currila Batlla Leaflet Cape of Rodon

Video Promovuese/Promotional Video

  Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me Cooperation Development Institute/CDI dhe Autoritetin Portual Durrës, janë në fazën e zbatimit të projektit PoWER. Në këtë kuadër, nga CDI është iduar një…
in_to_eu

Projekti IN.TO.EU

Projekti IN.TO.EU (Qytetet së bashku, në zbatim të strategjisë gjithë-perfshirëse Europiane), ka krijuar një partneritet midis Bashkisë Durrës dhe Bashkive  Palazzo San Gervasio  Itali, Teruel Spanjë dhe Olimpia Greqi. Projekti…
1_urban

Thematic Webinars

  The Urban Transports Community Webinar Series  Thematic Webinars:  Webinar #4: Soft mobility  Webinar 5#: Shared Mobility Komuniteti i Transporteve Urbane/The Urban Transports Community ka lançuar një seri Webinarësh me…

Med Urban Transports Newsletters

Newsletter #23: https://mailchi.mp/b177e816e5c5/newsletter-23-wrap-up-and-happy-holidays?e=f50c2786b0   Newsletter #22: https://mailchi.mp/3819cbd29f84/mediterranean-cities-and-climate-change-making-the-urban-transport-sector-more-resilient-and-less-impactful?e=f50c2786b0    Newsletter #21: https://mailchi.mp/e43f8e02242d/cop27-meet-the-interreg-med-communities?e=f50c2786b0    Newsletter #20:https://mailchi.mp/ff84d8929777/urban-transports-upcoming-opportunities-and-events?e=f50c2786b0    Newsletter #12:   https://mailchi.mp/4f068d7fb276/urban-transports-community-renewal-till-2022?e=f50c2786b0    Newsletter # 13 https://mailchi.mp/871178518b55/urban-mobility-and-covid-19-webinars-news-and-analysis?e=f50c2786b0   Newsletter #14 https://mailchi.mp/8cf64c500be4/utc-pathway-to-sustainable-mobility-in-the-mediterranean   Newsletter #18 https://mailchi.mp/9afe55470455/launch-of-urban-transports-mentorship-program…
urban_transports

Projekti Urban Transports

  Dendësia e lartë në zonat urbane ushtron presione akute mbi sistemet e transportit përmes vëllimit të madh të lëvizjes së mallrave dhe njerëzve që lëvizin nëpër qytete. Sidoqoftë, përveç…