Organizimi

→ shikoni organigramën

kabineti i kryetarit

DREJTORE KABINETI

Almiva Llaçi

Zëvendëskryetarët e Bashkisë Durrës

policia bashkiake

Policia Bashkiake, 20

Shefi i Policise, 1
Zv. Shef , Inspektor, 1
Polic, 18

Qendra Administrative nr.1, 3

Administratori, 1
Inspektor urbanist, 1
Inspektor, 1

Qendra Administrative Nr.2, 3

Administrator, 1
Inspektor, 1
Inspektor urbanist, 1

Qendra Administrative NR.3, 3

Administrator, 1
Inspektor, 2

Qendra Administrative NR.4, 3

Administrator, 1
Inspektor, 2

Qendra Administrative NR.5, 3

Administrator, 1
Inspektor, 2

Qendra Administrative NR.6, 3

Administrator, 1
Inspektor, 2

Inspektoriati Ndertimor Urbanistik, 13

K/Inspek, 1
Jurist, 1
Inspektor, 9
Shofer, 1
Financier, 1

Drejtorët e Bashkisë Durrës

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit Vendor

Dorian Mema
Kryeinspektor

Tel: 0695331937