Levizjet Demografike

 Bashkia Durres
23/05/2018
 
NrBashkia DurresNr.FamiljevePopullsia
1Bashkia Rajoni 1979428847
2Bashkia Rajoni 2960929187
3Bashkia Rajoni 3954028121
4Bashkia Rajoni 41722656382
5Bashkia Rajoni 52461878377
6Njesia adm. Manez322312083
7Njesia adm.Sukth784629022
8Njesia adm.Ishem24629156
9Njesia adm.Katund i ri457216182
10Njesia adm.Rashbull911533685
 Totali98005321042
 31 dhjetor 2017    
NrBashkia DurresPopullsia0-3 vjeç3-6  vjeçNr.familjeve
1Bashkia Durrës R1       28,77643310399726
2Bashkia Durrës R2       29,14749011429518
3Bashkia Durrës R3       28,07140610339464
4Bashkia Durrës R4       56,2211167286817031
5Bashkia Durrës R5       77,5821658378824284
6Bashkia Manëz       11,9482267213203
7Bashkia Sukth       28,90968817877744
8Komuna Ishem         8,8511253622447
9Komuna Katund I ri       16,1583669164507
10Komuna Rashbull       33,48879819428998
 Totali    319,15163571559896922

Popullsia deri më 30/10/2016

Nr

Bashkia Durres

Nr.Popullsis

Nr.Familjeve

Meshkuj

Femra

1

Rajoni 1

29239

9739

14215

15024

2

Rajoni 2

29605

9565

14474

15131

3

Rajoni 3

28374

9425

13798

14575

4

Rajoni 4

55446

16676

28029

27417

5

Rajoni 5

73613

23010

37421

36192

6

Nj.Ad.Manez

11765

3100

6103

5662

7

Nj.Ad.Sukth

28199

7479

14627

13572

8

NJ,Ad.Ishem

8963

2440

4623

4340

9

Nj,Ad.Katund i Ri

16011

4423

8305

7706

10

Nj.Ad.Razhbull

30877

8277

16029

14848

 

Totali

312.091

94134

157624

154467

 Dhjetor 2015  
NrBashkia e reNr.PopullsiseNr .Familjeve
1Rajoni 1291899652
2Rajoni 2295899485
3Rajoni 3282639298
4Rajoi 45485216328
5Rajoni 57266622523
6Manez117443058
7Sukth278417330
8Ishem89862389
9Katundi i Ri158964306
10Rashbull302127996
 TOTALI30923892365
STATISTIKA VJETORE 2014
MUAJILINDJETVDEKJETE ARDHUR TE LARGUARNr.FamiljeveNR.MARTESAVENR.POPULLSISE
JANAR19211564 62624105 
SHKURT15111251  94 
MARS15411030  91 
PRILL2107950  88 
MAJ1647940  80 
QERSHOR1998767  88 
KORRIK24017494  112 
GUSHT3026779  168 
SHTATOR2097066 63116142208623
TETOR2248153  97 
NENTOR       
DHJETOR       
TOTALI      
STATISTIKA VJETORE 2013
MUAJILINDJETVDEKJETE ARDHUR TE LARGUARNr.FamiljeveNR.MARTESAVENR.POPULLSISE
JANAR1849954  101 
SHKURT1027474  84 
MARS1309053  98205 755
PRILL13870117  110 
MAJ1377842  85206 553
QERSHOR11310931  94 
KORRIK1897452  85 
GUSHT2509578  139 
SHTATOR1599167 62624107207592
TETOR22188101  91 
NENTOR1507367  78 
DHJETOR20010067 6275782208026
TOTALI19731041803 62757905208026

 

Pasqyra e levizjeve demografike ne qytetin e Durresit per vitin 2010. 

Pasqyra e levizjeve demografike ne qytetin e Durresit per vitin 2009

Pasqyra e levizjeve demografike ne qytetin e Durresit per vitin 2009

Pasqyra e levizjeve demografike ne qytetin e Durresit per vitin 2007