KËRKO

Kreu

Bashkia Durrës

+ 355 5 222 2310

Kryetarja e bashkisë

këshilli bashkiak

EKSPLORONI QYTETIN E DURRËSIT

lidhje të shpejta

Buletini Statistikor

Forum online për qytetarët

prokurimet

KONTAKT
VENDNDODHJA NË HARTË E BASHKISË DURRËS

Bashkia Durres, Sheshi “Liria”, 2000 Durres, AL

+355 52 2/223 10