Kalendari Mbledhjeve Të Këshillit

PROGRAMI I MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK 2024