Kalendari Mbledhjeve Të Këshillit

KALENDARI DHE PROGRAMI I MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK 2023