Përbërja e komisioneve

  Komisioni i Mandateve
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare Ana Dhamo PS
2 Zv/Kryetare Kastriot Xhongoli PS
3 Sekretare Shqiponja Ibrahimi PS
2.     Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Alneida Rroshi PS
2 Zv/Kryetar Jurgen Zaza PS
3 Sekretar Fatmir Mërkuri PS
4 Anëtar Artion Beqiraj PS
5 Anëtar Afrim  Bakaj PS
3.     Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Pamela Bardhaj PS
2 Zv/Kryetare Morena Boja BD
3 Sekretar Valentino Mustaka PABDE
4 Anëtare Juljana Osmani PS
5 Anëtar Ilir Subashi PS
6 Anëtare Periana Kotri PS
7 Anëtar Indrit Cerloj PS
8 Anëtar Ardian Peza PS
9 Anëtare Lejla Çollaku PS
10 Anëtare Alneida Rroshi PS
11 Anëtar Agim Karaj PS
4.     Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Etleva Budini PS
2 Zv/Kryetare Silva Aleksi PS
3 Sekretare Zamira Mustafaraj PS
4 Anëtar Orges Liperi PS
5 Anëtare Flutura Kasa PSM
6 Anëtar Klodian Kertusha PS
7 Anëtare Indrit Cërloj PS
8 Anëtar Artion Beqiraj PS
9 Anëtare Adriana Hatellari PS
5.     Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave      Civile dhe Shëndetësisë
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Afrim Bakaj PS
2 Zv/Kryetare Adriana Hatellari PS
3 Sekretare Roberta Koti PS
4 Anëtare Silvana Kavaja PS
5 Anëtare Valbona Begiçi PS
6.     Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve dhe  Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare Jolanda Mustafaraj PS
2 Zv/Kryetar Jurgen Dashi PS
3 Sekretar Aleksandër Cangoja PS
4 Anëtare Ezmeralda Xheraj PS
5 Anëtare Violeta Muhedin PS
7.     Komisioni i Mardhënieve me Jashtë
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Alban Ramohitaj PS
2 Zv/Kryetare Denisa Luarasi PS
3 Sekretare Alneida Rroshi PS
4 Anëtare Pamela Bardhaj PS
5 Anëtar Jurgen Zaza PS
6 Anëtar Orges Liperi PS
7 Anëtare Nurije Gjoni PS
8.     Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare Morena Boja BD
2 Zv/Kryetar Agim Çiraku PS
3 Sekretar Alfred Mullaraj PS
4 Anëtare Lejla Çollaku PS
5 Anëtare Eni Karaboja PS
6 Anëtar Tomorr Agalliu PS
7 Anëtar Alban Ramohitaj PS
9.     Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Klementina Meçi PS
2 Zv/Kryetar Petrit Ismailati PS
3 Sekretare Jolanda Mustafaraj PS
4 Anëtare Adriana Hatellari PS
5 Anëtare Ezmeralda Xheraj PS
10.  Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Etleva Velçani PASH
2 Zv/Kryetar Fatmir Mërkuri PS
3 Sekretare Ana Dhamo PS
4 Anëtar Orges Liperi PS
5 Anëtare Silva Aleksi PS
6 Anëtar Kastriot Xhongoli PS
7 Anëtare Eni Karaboja PS
11.  Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Alfred Mullaraj PS
2 Zv/Kryetare Zamira Mustafaraj PS
3 Sekretar Agim Çiraku PS
4 Anëtar Jurgen Zaza PS
5 Anëtar Nazmi Bodlli PS
6 Anëtare Denisa Luarasi PS
7 Anëtar Kastriot Xhongoli PS
12.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Agim Karaj PS
2 Zv/Kryetare Ana Dhamo PS
3 Sekretare Klementina Meçi PS
4 Anëtare Morena Boja BD
5 Anëtar Ermand Laçi PS
6 Anëtar Jurgen Dashi PS
7 Anëtar Ilir Subashi PS
13.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Artion Beqiraj PS
2 Zv/Kryetare Morena Boja BD
3 Sekretar Mahmut Mani PS
4 Anëtar Tomorr Agalliu PS
5 Anëtar Valter Hoxha PS
6 Anëtar Aleksandër Cangonja PS
7 Anëtare Etleva Budini PS
14.   Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Juliana Osmani PS
2 Zv/Kryetar Indrit Cërloj PS
3 Sekretare Etleva Velçani PASH
4 Anëtar Ermand Laçi PS
5 Anëtare Mimoza Xhengo PS
6 Anëtare Marjeta Milloshi PS
7 Anëtare Floresha Qoshi PS