Përbërja e komisioneve

 1. Komisioni i Mandateve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Ana Dhamo

2

Zv/Kryetar

Luan Nezha

3

Sekretar

Aldo Çelaj

 1. Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Alneida Rroshi

2

Zv/Kryetar

Arlind Boshku

3

Sekretar

Joniada Musaraj

4

Anëtar

Jurgen Zaza

5

Anëtar

Edlira Devolli

3.Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Rolant Xhelilaj

2

Zv/Kryetar

Erzen Laçi

3

Sekretar

Hekuran Markola

4

Anëtar

Jonada Mamo

5

Anëtar

Alfred Mullaraj

6

Anëtar

Denisa Luarasi

7

Anëtar

Silvana Agasi

8

Anëtar

Dritan Burgija

9

Anëtar

Jonuz Myshketa

10

Anëtar

Xhojana Gjineci

11

Anëtar

Kontjana Kuçi

 1. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Joniada Musaraj

2

Zv/Kryetar

Sami Osmani

3

Sekretar

Marsida Feshti

4

Anëtar

Dorian Isaj

5

Anëtar

Elisabeta Mataj

6

Anëtar

Flutura Kasa

7

Anëtar

Edlira Shemsi

8

Anëtar

Kontjana Kuçi

9

Anëtar

Erald Dalipi

 1. Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Manjola Luku

2

Zv/Kryetar

Xhiliola Doçi

3

Sekretar

Zhuljeta Ngota

4

Anëtar

Rolant Xhelilaj

5

Anëtar

Ervis Bekteshi

 1. Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Denisa Luarasi

2

Zv/Kryetar

Blerina Reçi

3

Sekretar

Ilir Paja

4

Anëtar

Nurije Gjoni

5

Anëtar

Ermal Braholli

 1. Komisioni i Mardhënieve me Jashtë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Luan Nezha

2

Zv/Kryetar

Ana Dhamo

3

Sekretar

Arlind Boshku

4

Anëtar

Dritan Rakipi

5

Anëtar

Llesh Çuni

6

Anëtar

Elisabeta Mataj

7

Anëtar

Arjeta Keçi

 1. Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Klementina Meçi

2

Zv/Kryetar

Erald Dalipi

3

Sekretar

Denis Lika

4

Anëtar

Jurgen Zaza

5

Anëtar

Suada Çurri

6

Anëtar

Manjola Luku

7

Anëtar

Samet Vata

 1. Komisioni i Barazisë Gjinore, Mirëqënies Sociale dhe Mosdiskriminimit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Edlira Shemsi

2

Zv/Kryetar

Florian Tahiri

3

Sekretar

Anisa Ibraj

4

Anëtar

Xhiliola Doçi

5

Anëtar

Alketa Ngjeçi

 1. Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Jonada Mamo

2

Zv/Kryetar

Ardian Muka

3

Sekretar

Franc Tragaj

4

Anëtar

Munir Konesha

5

Anëtar

Denis Lika

6

Anëtar

Sami Osmani

7

Anëtar

Renald Koka

8

Anëtar

Anisa Ibraj

9

Anëtar

Denisa Luarasi

 1. Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Hekuran Markola

2

Zv/Kryetar

Ardian Muka

3

Sekretar

Anila Kapedani

4

Anëtar

Alneida Rroshi

5

Anëtar

Aldo Çelaj

6

Anëtar

Bledar Prizreni

7

Anëtar

Jonuz Myshketa

 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Blerina Reçi

2

Zv/Kryetar

Dorian Isaj

3

Sekretar

Samet Vata

4

Anëtar

Dritan Rakipi

5

Anëtar

Suada Çurri

6

Anëtar

Ervis Bekteshi

7

Anëtar

Erzen Laçi

 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Renald Koka

2

Zv/Kryetar

Alketa Ngjeçi

3

Sekretar

Zhuljeta Ngota

4

Anëtar

Alfred Mullaraj

5

Anëtar

Ilir Paja

6

Anëtar

Llesh Çuni

7

Anëtar

Dritan Burgija

 1. Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Luan Nezha

2

Zv/Kryetar

Silvana Agasi

3

Sekretar

Xhojana Gjineci

4

Anëtar

Klementina Meçi

5

Anëtar

Munir Konesha

6

Anëtar

Anila Kapedani

7

Anëtar

Bledar Prizreni

 1. Komisioni i Teknologjisë dhe Inovacionit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetare 

Nurije Gjoni

2

Zv/Kryetar

Edlira Devolli

3

Sekretar

Marsida Feshti

4

Anëtar

Franc Tragaj

5

Anëtar

Ermal Braholli

ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KOMISIONEVE

 

 1. Komisioni i Mandateve,
 • Klementina Meçi (PS)
 • Ardian Muka   (BF)
 1. Komisioni i Rregulloreve, Çështjeve Juridike,
 • Dritan Rakipi (PS)
 • Erzen Laçi (BF)
 • Blerina Reçi   (PD)
 1. Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave,
 • Denis Lika (PS)
 • Arlind Boshku  (BF)
 • Renald Koka  (PAA)
 • Sami Osmani   (PD)
 1. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike,
 • Silvana Agasi    (PS)
 • Arjeta Keçi (BF)
 • Xhojana Gjineci  (PAA)
 • Edlira Devolli    (PD)
 1. Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe

            Shëndetësisë,

 • Alketa Ngjeçi    (PS)
 • Ermal Braholli  (BF)
 1. Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të

             Nderit,

 • Elisabeta Mataj  (PS)
 • Luan Nezha  (BF)
 • Samet Vata   (PD)
 1. Komisioni për Marrëdhënjet me Jashtë,
 • Anila Kapedani  (PS)
 • Dritan Burgija  (BF)
 1. Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve,
 • Munir Konesha  (PS)
 • Edlira Shemsi  (BF)
 • Renald Koka (PAA)
 • Sami Osmani   (PD)
 1. Komisioni i Barazisë Gjinore, Mirëqënies Sociale dhe Mosdiskriminimit
 • Ilir Paja   (PS)
 • Manjola Luku (BF)
 1. Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës,
 • Llesh Çuni  (PS)
 • Kontjana Kuçi  (BF)
 • Xhojana Gjineci  (PAA)
 • Jonuz Myshketa  (PD)
 1. Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor,
 • Marsida Feshti  (PS)
 • Anisa Ibraj  (BF)
 • Blerina Reçi    (PD)
 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik,
 • Aldo Çelaj  (PS)
 • Arlind Boshku (BF)
 • Erald Dalipi  (PAA)
 • Edlira Devolli  (PD)
 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit,
 • Joniada Musaraj  (PS)
 • Arjeta Keçi (BF)
 • Erald Dalipi  (PAA)
 1. Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit te Interesit, Peticioneve,
 • Franc Tragaj    (PS)
 • Kontjana Kuçi  (BF)
 1. Komisioni i Teknologjisë dhe Inovacionit,
 • Hekuran Markola  (PS)
 • Anisa Ibraj  (BF)
 • Samet Vata  (PD)
  Komisioni i Mandateve
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1KryetareAna DhamoPS
2Zv/KryetareKastriot XhongoliPS
3SekretareShqiponja IbrahimiPS
2.     Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetare Alneida RroshiPS
2Zv/KryetarJurgen ZazaPS
3SekretarFatmir MërkuriPS
4AnëtarArtion BeqirajPS
5AnëtarAfrim  BakajPS
3.     Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetare Pamela BardhajPS
2Zv/KryetareMorena BojaBD
3SekretarValentino MustakaPABDE
4AnëtareJuljana OsmaniPS
5AnëtarIlir SubashiPS
6AnëtarePeriana KotriPS
7AnëtarIndrit CerlojPS
8AnëtarArdian PezaPS
9AnëtareLejla ÇollakuPS
10AnëtareAlneida RroshiPS
11AnëtarAgim KarajPS
4.     Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetar Etleva BudiniPS
2Zv/KryetareSilva AleksiPS
3SekretareZamira MustafarajPS
4AnëtarOrges LiperiPS
5AnëtareFlutura KasaPSM
6AnëtarKlodian KertushaPS
7AnëtareIndrit CërlojPS
8AnëtarArtion BeqirajPS
9AnëtareAdriana HatellariPS
5.     Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave      Civile dhe Shëndetësisë
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetar Afrim BakajPS
2Zv/KryetareAdriana HatellariPS
3SekretareRoberta KotiPS
4AnëtareSilvana KavajaPS
5AnëtareValbona BegiçiPS
6.     Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve dhe  Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1KryetareJolanda MustafarajPS
2Zv/KryetarJurgen DashiPS
3SekretarAleksandër CangojaPS
4AnëtareEzmeralda XherajPS
5AnëtareVioleta MuhedinPS
7.     Komisioni i Mardhënieve me Jashtë
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetar Alban RamohitajPS
2Zv/KryetareDenisa LuarasiPS
3SekretareAlneida RroshiPS
4AnëtarePamela BardhajPS
5AnëtarJurgen ZazaPS
6AnëtarOrges LiperiPS
7AnëtareNurije GjoniPS
8.     Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1KryetareMorena BojaBD
2Zv/KryetarAgim ÇirakuPS
3SekretarAlfred MullarajPS
4AnëtareLejla ÇollakuPS
5AnëtareEni KarabojaPS
6AnëtarTomorr AgalliuPS
7AnëtarAlban RamohitajPS
9.     Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetare Klementina MeçiPS
2Zv/KryetarPetrit IsmailatiPS
3SekretareJolanda MustafarajPS
4AnëtareAdriana HatellariPS
5AnëtareEzmeralda XherajPS
10.  Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetare Etleva VelçaniPASH
2Zv/KryetarFatmir MërkuriPS
3SekretareAna DhamoPS
4AnëtarOrges LiperiPS
5AnëtareSilva AleksiPS
6AnëtarKastriot XhongoliPS
7AnëtareEni KarabojaPS
11.  Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetar Alfred MullarajPS
2Zv/KryetareZamira MustafarajPS
3SekretarAgim ÇirakuPS
4AnëtarJurgen ZazaPS
5AnëtarNazmi BodlliPS
6AnëtareDenisa LuarasiPS
7AnëtarKastriot XhongoliPS
12.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetar Agim KarajPS
2Zv/KryetareAna DhamoPS
3SekretareKlementina MeçiPS
4AnëtareMorena BojaBD
5AnëtarErmand LaçiPS
6AnëtarJurgen DashiPS
7AnëtarIlir SubashiPS
13.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetar Artion BeqirajPS
2Zv/KryetareMorena BojaBD
3SekretarMahmut ManiPS
4AnëtarTomorr AgalliuPS
5AnëtarValter HoxhaPS
6AnëtarAleksandër CangonjaPS
7AnëtareEtleva BudiniPS
14.   Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve
 PozicioniEmër MbiemërSubjekti politik
1Kryetare Juliana OsmaniPS
2Zv/KryetarIndrit CërlojPS
3SekretareEtleva VelçaniPASH
4AnëtarErmand LaçiPS
5AnëtareMimoza XhengoPS
6AnëtareMarjeta MilloshiPS
7AnëtareFloresha QoshiPS