Përbërja e komisioneve

 1. Komisioni i Mandateve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Ana Dhamo

2

Zv/Kryetar

Luan Nezha

3

Sekretar

Aldo Çelaj

 1. Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Alneida Rroshi

2

Zv/Kryetar

Arlind Boshku

3

Sekretar

Joniada Musaraj

4

Anëtar

Jurgen Zaza

5

Anëtar

Edlira Devolli

3.Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Rolant Xhelilaj

2

Zv/Kryetar

Erzen Laçi

3

Sekretar

Hekuran Markola

4

Anëtar

Jonada Mamo

5

Anëtar

Alfred Mullaraj

6

Anëtar

Denisa Luarasi

7

Anëtar

Silvana Agasi

8

Anëtar

Dritan Burgija

9

Anëtar

Jonuz Myshketa

10

Anëtar

Xhojana Gjineci

11

Anëtar

Kontjana Kuçi

 1. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Joniada Musaraj

2

Zv/Kryetar

Sami Osmani

3

Sekretar

Marsida Feshti

4

Anëtar

Dorian Isaj

5

Anëtar

Elisabeta Mataj

6

Anëtar

Flutura Kasa

7

Anëtar

Edlira Shemsi

8

Anëtar

Kontjana Kuçi

9

Anëtar

Erald Dalipi

 1. Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Manjola Luku

2

Zv/Kryetar

Xhiliola Doçi

3

Sekretar

Zhuljeta Ngota

4

Anëtar

Rolant Xhelilaj

5

Anëtar

Ervis Bekteshi

 1. Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Denisa Luarasi

2

Zv/Kryetar

Blerina Reçi

3

Sekretar

Ilir Paja

4

Anëtar

Nurije Gjoni

5

Anëtar

Ermal Braholli

 1. Komisioni i Mardhënieve me Jashtë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Luan Nezha

2

Zv/Kryetar

Ana Dhamo

3

Sekretar

Arlind Boshku

4

Anëtar

Dritan Rakipi

5

Anëtar

Llesh Çuni

6

Anëtar

Elisabeta Mataj

7

Anëtar

Arjeta Keçi

 1. Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Klementina Meçi

2

Zv/Kryetar

Erald Dalipi

3

Sekretar

Denis Lika

4

Anëtar

Jurgen Zaza

5

Anëtar

Suada Çurri

6

Anëtar

Manjola Luku

7

Anëtar

Samet Vata

 1. Komisioni i Barazisë Gjinore, Mirëqënies Sociale dhe Mosdiskriminimit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Edlira Shemsi

2

Zv/Kryetar

Florian Tahiri

3

Sekretar

Anisa Ibraj

4

Anëtar

Xhiliola Doçi

5

Anëtar

Alketa Ngjeçi

 1. Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Jonada Mamo

2

Zv/Kryetar

Ardian Muka

3

Sekretar

Franc Tragaj

4

Anëtar

Munir Konesha

5

Anëtar

Denis Lika

6

Anëtar

Sami Osmani

7

Anëtar

Renald Koka

8

Anëtar

Anisa Ibraj

9

Anëtar

Denisa Luarasi

 1. Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Hekuran Markola

2

Zv/Kryetar

Ardian Muka

3

Sekretar

Anila Kapedani

4

Anëtar

Alneida Rroshi

5

Anëtar

Aldo Çelaj

6

Anëtar

Bledar Prizreni

7

Anëtar

Jonuz Myshketa

 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Blerina Reçi

2

Zv/Kryetar

Dorian Isaj

3

Sekretar

Samet Vata

4

Anëtar

Dritan Rakipi

5

Anëtar

Suada Çurri

6

Anëtar

Ervis Bekteshi

7

Anëtar

Erzen Laçi

 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar 

Renald Koka

2

Zv/Kryetar

Alketa Ngjeçi

3

Sekretar

Zhuljeta Ngota

4

Anëtar

Alfred Mullaraj

5

Anëtar

Ilir Paja

6

Anëtar

Llesh Çuni

7

Anëtar

Dritan Burgija

 1. Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetar

Luan Nezha

2

Zv/Kryetar

Silvana Agasi

3

Sekretar

Xhojana Gjineci

4

Anëtar

Klementina Meçi

5

Anëtar

Munir Konesha

6

Anëtar

Anila Kapedani

7

Anëtar

Bledar Prizreni

 1. Komisioni i Teknologjisë dhe Inovacionit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

1

Kryetare 

Nurije Gjoni

2

Zv/Kryetar

Edlira Devolli

3

Sekretar

Marsida Feshti

4

Anëtar

Franc Tragaj

5

Anëtar

Ermal Braholli

ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KOMISIONEVE

 

 1. Komisioni i Mandateve,
 • Klementina Meçi (PS)
 • Ardian Muka   (BF)
 1. Komisioni i Rregulloreve, Çështjeve Juridike,
 • Dritan Rakipi (PS)
 • Erzen Laçi (BF)
 • Blerina Reçi   (PD)
 1. Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave,
 • Denis Lika (PS)
 • Arlind Boshku  (BF)
 • Renald Koka  (PAA)
 • Sami Osmani   (PD)
 1. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike,
 • Silvana Agasi    (PS)
 • Arjeta Keçi (BF)
 • Xhojana Gjineci  (PAA)
 • Edlira Devolli    (PD)
 1. Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe

            Shëndetësisë,

 • Alketa Ngjeçi    (PS)
 • Ermal Braholli  (BF)
 1. Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të

             Nderit,

 • Elisabeta Mataj  (PS)
 • Luan Nezha  (BF)
 • Samet Vata   (PD)
 1. Komisioni për Marrëdhënjet me Jashtë,
 • Anila Kapedani  (PS)
 • Dritan Burgija  (BF)
 1. Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve,
 • Munir Konesha  (PS)
 • Edlira Shemsi  (BF)
 • Renald Koka (PAA)
 • Sami Osmani   (PD)
 1. Komisioni i Barazisë Gjinore, Mirëqënies Sociale dhe Mosdiskriminimit
 • Ilir Paja   (PS)
 • Manjola Luku (BF)
 1. Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës,
 • Llesh Çuni  (PS)
 • Kontjana Kuçi  (BF)
 • Xhojana Gjineci  (PAA)
 • Jonuz Myshketa  (PD)
 1. Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor,
 • Marsida Feshti  (PS)
 • Anisa Ibraj  (BF)
 • Blerina Reçi    (PD)
 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik,
 • Aldo Çelaj  (PS)
 • Arlind Boshku (BF)
 • Erald Dalipi  (PAA)
 • Edlira Devolli  (PD)
 1. Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit,
 • Joniada Musaraj  (PS)
 • Arjeta Keçi (BF)
 • Erald Dalipi  (PAA)
 1. Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit te Interesit, Peticioneve,
 • Franc Tragaj    (PS)
 • Kontjana Kuçi  (BF)
 1. Komisioni i Teknologjisë dhe Inovacionit,
 • Hekuran Markola  (PS)
 • Anisa Ibraj  (BF)
 • Samet Vata  (PD)
  Komisioni i Mandateve
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare Ana Dhamo PS
2 Zv/Kryetare Kastriot Xhongoli PS
3 Sekretare Shqiponja Ibrahimi PS
2.     Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Alneida Rroshi PS
2 Zv/Kryetar Jurgen Zaza PS
3 Sekretar Fatmir Mërkuri PS
4 Anëtar Artion Beqiraj PS
5 Anëtar Afrim  Bakaj PS
3.     Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Pamela Bardhaj PS
2 Zv/Kryetare Morena Boja BD
3 Sekretar Valentino Mustaka PABDE
4 Anëtare Juljana Osmani PS
5 Anëtar Ilir Subashi PS
6 Anëtare Periana Kotri PS
7 Anëtar Indrit Cerloj PS
8 Anëtar Ardian Peza PS
9 Anëtare Lejla Çollaku PS
10 Anëtare Alneida Rroshi PS
11 Anëtar Agim Karaj PS
4.     Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Etleva Budini PS
2 Zv/Kryetare Silva Aleksi PS
3 Sekretare Zamira Mustafaraj PS
4 Anëtar Orges Liperi PS
5 Anëtare Flutura Kasa PSM
6 Anëtar Klodian Kertusha PS
7 Anëtare Indrit Cërloj PS
8 Anëtar Artion Beqiraj PS
9 Anëtare Adriana Hatellari PS
5.     Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave      Civile dhe Shëndetësisë
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Afrim Bakaj PS
2 Zv/Kryetare Adriana Hatellari PS
3 Sekretare Roberta Koti PS
4 Anëtare Silvana Kavaja PS
5 Anëtare Valbona Begiçi PS
6.     Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve dhe  Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare Jolanda Mustafaraj PS
2 Zv/Kryetar Jurgen Dashi PS
3 Sekretar Aleksandër Cangoja PS
4 Anëtare Ezmeralda Xheraj PS
5 Anëtare Violeta Muhedin PS
7.     Komisioni i Mardhënieve me Jashtë
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Alban Ramohitaj PS
2 Zv/Kryetare Denisa Luarasi PS
3 Sekretare Alneida Rroshi PS
4 Anëtare Pamela Bardhaj PS
5 Anëtar Jurgen Zaza PS
6 Anëtar Orges Liperi PS
7 Anëtare Nurije Gjoni PS
8.     Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare Morena Boja BD
2 Zv/Kryetar Agim Çiraku PS
3 Sekretar Alfred Mullaraj PS
4 Anëtare Lejla Çollaku PS
5 Anëtare Eni Karaboja PS
6 Anëtar Tomorr Agalliu PS
7 Anëtar Alban Ramohitaj PS
9.     Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Klementina Meçi PS
2 Zv/Kryetar Petrit Ismailati PS
3 Sekretare Jolanda Mustafaraj PS
4 Anëtare Adriana Hatellari PS
5 Anëtare Ezmeralda Xheraj PS
10.  Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Etleva Velçani PASH
2 Zv/Kryetar Fatmir Mërkuri PS
3 Sekretare Ana Dhamo PS
4 Anëtar Orges Liperi PS
5 Anëtare Silva Aleksi PS
6 Anëtar Kastriot Xhongoli PS
7 Anëtare Eni Karaboja PS
11.  Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Alfred Mullaraj PS
2 Zv/Kryetare Zamira Mustafaraj PS
3 Sekretar Agim Çiraku PS
4 Anëtar Jurgen Zaza PS
5 Anëtar Nazmi Bodlli PS
6 Anëtare Denisa Luarasi PS
7 Anëtar Kastriot Xhongoli PS
12.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Agim Karaj PS
2 Zv/Kryetare Ana Dhamo PS
3 Sekretare Klementina Meçi PS
4 Anëtare Morena Boja BD
5 Anëtar Ermand Laçi PS
6 Anëtar Jurgen Dashi PS
7 Anëtar Ilir Subashi PS
13.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetar  Artion Beqiraj PS
2 Zv/Kryetare Morena Boja BD
3 Sekretar Mahmut Mani PS
4 Anëtar Tomorr Agalliu PS
5 Anëtar Valter Hoxha PS
6 Anëtar Aleksandër Cangonja PS
7 Anëtare Etleva Budini PS
14.   Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve
  Pozicioni Emër Mbiemër Subjekti politik
1 Kryetare  Juliana Osmani PS
2 Zv/Kryetar Indrit Cërloj PS
3 Sekretare Etleva Velçani PASH
4 Anëtar Ermand Laçi PS
5 Anëtare Mimoza Xhengo PS
6 Anëtare Marjeta Milloshi PS
7 Anëtare Floresha Qoshi PS