Proçesverbalet e mbledhjeve të KB

Procesverbalet e mbledhjeve te kb - 2023

 

 
18. Procesverbal nr.18 – 22.12.2023

17. Procesverbal nr.17 – 01.12.2023

16. Procesverbal nr.16 – 31.11.2023

15. Procesverbal nr.15 –  18.10.2023

14. Procesverbal nr.14 –  28.09.2023

13. Procesverbal nr.13 –  11.09.2023

12. Procesverbal nr.12 –  27.07.2023

11. Procesverbal nr.11 – 13.07.2023

10. Procesverbal nr.10 – 21.06.2023 

09. Procesverbal nr.9 – 29.05.2023

08. Procesverbal nr.8 – 27.04.2023

07. Procesverbal nr.7 – 30.03.2023

06. Procesverbal nr.6 – 17.03.2023

05. Procesverbal nr.5 – 28.02.2023

04. Procesverbal nr.4 – 20.02.2023

03. Procesverbal nr.3 – 03.02.2023

02. Procesverbal nr.2 – 31.01.2023

01. Procesverbal nr.1 – 13.01.2023