Projekt-vendimet në proçes shqyrtimi nga keshilli bashkiak

Projekt-vendimet në proçes shqyrtimi nga Keshilli Bashkiak