Pyetesor për Buxhetin

Të nderuar qytetarë!

Këshilli Bashkiak Durrës ka hartuar një sondazh për të cilin kërkojmë bashkëpunimin tuaj për ta plotësuar. Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2021 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2023. Rekomandimet që do të mblidhen nëpërmjet tij, do të shërbejnë për përcaktimin e tavaneve të programeve buxhetore të bashkisë Durrës. Sondazhi është publikuar në faqen zyrtare te bashkisë dhe në rrjetet sociale të Këshillit Bashkiak dhe do të qëndroj online deri më datë 16 Mars. Ju ftojmë ta plotësoni!

Link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAIBWQCRURDlMSVQ0V0cyU1YwQko1SEkxVFhaNFpLNC4u