Raporte të Këshillit

Raporte të Këshillit

Raport për punën Këshillit të Bashkisë për 12 – mujorin e vitit 2020