Luan Dajko | CV 
Drejtoria e Taksave dhe tarifave vendore Organigrama | Rregullore
luandajko@durres.gov.al

Meme Xhaferaj | CV
Drejtoria e Sherbimit Social |Organigrama | Rregullore
mxhaferri@durres.gov.al

 
Ardian Gurra | CV 
Drejtoria e Arsim -Kulture-Sport-Rini-Komunitete Fetare Organigrama | Rregullore
+355 52 800943
agurra@durres.gov.al

Majlinda Palodhi CV
Drejoria e Auditit te Brendshem Organigrama | Rregullore
 
 

Ermal Lufo | CV 
Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar Organigrama | Rregullore

 
Arben Isaku | CV 
Drejtoria Ligjore | Organigrama | Rregullore

 
Ardian Iljazaj | CV
Drejtoria e Shërbimeve | Organigrama | Rregullore

Valbona Qiriako  | CV
Drejtore Buxheti | Organigrama | Rregullore

Adnand Toçila  | CV
Drejtor i Projekteve dhe Infrastrukturës Publike | Organigrama | Rregullore

Lorenc Smajli | CV
Drejtor i Turizmit | Organigrama | Rregullore
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*