1.     Komisioni i Mandateve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare

Ana Dhamo

PS

2

Zv/Kryetare

Kastriot Xhongoli

PS

3

Sekretare

Shqiponja Ibrahimi

PS

 

 

 

 

2.     Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Alneida Rroshi

PS

2

Zv/Kryetar

Jurgen Zaza

PS

3

Sekretar

Fatmir Mërkuri

PS

4

Anëtar

Artion Beqiraj

PS

5

Anëtar

Afrim  Bakaj

PS

 

 

 

 

3.     Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Pamela Bardhaj

PS

2

Zv/Kryetare

Morena Boja

BD

3

Sekretar

Valentino Mustaka

PABDE

4

Anëtare

Juljana Osmani

PS

5

Anëtar

Ilir Subashi

PS

6

Anëtare

Periana Kotri

PS

7

Anëtar

Indrit Cerloj

PS

8

Anëtar

Ardian Peza

PS

9

Anëtare

Lejla Çollaku

PS

10

Anëtare

Alneida Rroshi

PS

11

Anëtar

Agim Karaj

PS

 

 

 

 

4.     Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Etleva Budini

PS

2

Zv/Kryetare

Silva Aleksi

PS

3

Sekretare

Zamira Mustafaraj

PS

4

Anëtar

Orges Liperi

PS

5

Anëtare

Flutura Kasa

PSM

6

Anëtar

Klodian Kertusha

PS

7

Anëtare

Indrit Cërloj

PS

8

Anëtar

Artion Beqiraj

PS

9

Anëtare

Adriana Hatellari

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave      Civile dhe Shëndetësisë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Afrim Bakaj

PS

2

Zv/Kryetare

Adriana Hatellari

PS

3

Sekretare

Roberta Koti

PS

4

Anëtare

Silvana Kavaja

PS

5

Anëtare

Valbona Begiçi

PS

 

 

 

 

6.     Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve dhe  Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare

Jolanda Mustafaraj

PS

2

Zv/Kryetar

Jurgen Dashi

PS

3

Sekretar

Aleksandër Cangoja

PS

4

Anëtare

Ezmeralda Xheraj

PS

5

Anëtare

Violeta Muhedin

PS

 

 

 

 

7.     Komisioni i Mardhënieve me Jashtë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alban Ramohitaj

PS

2

Zv/Kryetare

Denisa Luarasi

PS

3

Sekretare

Alneida Rroshi

PS

4

Anëtare

Pamela Bardhaj

PS

5

Anëtar

Jurgen Zaza

PS

6

Anëtar

Orges Liperi

PS

7

Anëtare

Nurije Gjoni

PS

 

 

 

 

8.     Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare

Morena Boja

BD

2

Zv/Kryetar

Agim Çiraku

PS

3

Sekretar

Alfred Mullaraj

PS

4

Anëtare

Lejla Çollaku

PS

5

Anëtare

Eni Karaboja

PS

6

Anëtar

Tomorr Agalliu

PS

7

Anëtar

Alban Ramohitaj

PS

 

 

 

 

 

 

9.     Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Klementina Meçi

PS

2

Zv/Kryetar

Petrit Ismailati

PS

3

Sekretare

Jolanda Mustafaraj

PS

4

Anëtare

Adriana Hatellari

PS

5

Anëtare

Ezmeralda Xheraj

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Etleva Velçani

PASH

2

Zv/Kryetar

Fatmir Mërkuri

PS

3

Sekretare

Ana Dhamo

PS

4

Anëtar

Orges Liperi

PS

5

Anëtare

Silva Aleksi

PS

6

Anëtar

Kastriot Xhongoli

PS

7

Anëtare

Eni Karaboja

PS

 

 

 

 

11.  Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alfred Mullaraj

PS

2

Zv/Kryetare

Zamira Mustafaraj

PS

3

Sekretar

Agim Çiraku

PS

4

Anëtar

Jurgen Zaza

PS

5

Anëtar

Nazmi Bodlli

PS

6

Anëtare

Denisa Luarasi

PS

7

Anëtar

Kastriot Xhongoli

PS

 

 

 

 

12.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Agim Karaj

PS

2

Zv/Kryetare

Ana Dhamo

PS

3

Sekretare

Klementina Meçi

PS

4

Anëtare

Morena Boja

BD

5

Anëtar

Ermand Laçi

PS

6

Anëtar

Jurgen Dashi

PS

7

Anëtar

Ilir Subashi

PS

 

 

 

 

13.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Artion Beqiraj

PS

2

Zv/Kryetare

Morena Boja

BD

3

Sekretar

Mahmut Mani

PS

4

Anëtar

Tomorr Agalliu

PS

5

Anëtar

Valter Hoxha

PS

6

Anëtar

Aleksandër Cangonja

PS

7

Anëtare

Etleva Budini

PS

 

14.   Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Juliana Osmani

PS

2

Zv/Kryetar

Indrit Cërloj

PS

3

Sekretare

Etleva Velçani

PASH

4

Anëtar

Ermand Laçi

PS

5

Anëtare

Mimoza Xhengo

PS

6

Anëtare

Marjeta Milloshi

PS

7

Anëtare

Floresha Qoshi

PS