Projekti Cilësi dhe Barazi në Arsim (P-CBA) mbështet zbatimin e fazës së parë të Strategjisë Kombëtare të Shqipërisë për Arsimin (SKE). Objektivi i P-CBA është që të përmirësojë cilësinë e kushteve të të mësuarit për të gjithë studentët, si edhe të rrisë frekuentimin në shkollat e mesme të përgjithshme, vecanërisht të të varfërve. Projekti ka katër prioritete: 1) forcimin e udhëheqjes, menaxhimit dhe qeverisjes së sistemit arsimor, 2) përmirësimin e kushteve të procesit mësimor, 3) përmirësimin dhe racionalizimin e infrastrukturës arsimore dhe 4) përgatitjen e fazës për reformën e arsimit të lartë. Prioriteti i tretë, është përmirësimi dhe racionalizimi i infrastrukturës arsimore, çka përpos rehabilitimit të shkollave ekzistuese, nënkupton zgjerimin apo ndërtimin e tetë shkollave brenda oborreve ekzistuese të shkollave dhe ndërtimin e 12 shkollave të reja në vendndodhje të reja.

Shkarkoni planin e plote ne gjuhen Shqipe

Download full plan in English language

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*