http://www.durres.gov.al/templates/durres/images/pdf_button.png

Qeveria e Shqiperise ka mare nje Kredi nga Banka Boterore, Banka Europiane e Investimeve dhe Banka per Zhvillim e Keshillit te Europes kundrejt kostos se Projektit Cilesi dhe Barazi ne Arsim, dhe ajo synon te aplikoje pjese te procedurave kundrejt pageses nen kontraten per: “Ndertimi i Shkolles se Mesme Kenete Durres”.

Bashkia Durres fton oferta te mbyllura per Tenderin Kombetar (NCB) nga ofertues te mundshem per: kontraten Nr. MoD/NCB/CW/001/2011 me objekt : “Ndertimi i Shkolles se Mesme Kenete Durres”, eshte nje ndertim i ri ne zonen e ish kenetes te qytetit te Durresit. Periudha e ndertimit eshte 365 dite nga finalizimi I kontrates.

Shkarko te plote ftesen zyrtare te tenderit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*