Bashkia Durres ne rolin e partneritetit ne kuader te projektit TUR.GRATE2 “ Aksione te integruara per zhvillimin e qendrueshem te Turizmit ” , kerkon te zbatoje ne vazhdim Planin e punes WP9 :

Integrimin dhe permiresimin e sherbimeve kulturore dhe turistike .

Aktiviteti i radhes ka per qellim realizimin e kater evenimenteve kulturore (1 ne Nardò, 1 ne Tirane, 1 ne Ulqin, 1 ne Thesproti ) . Me qellim shkembimin dhe promovimin e historise origjines vlerave kulturore dhe tradites te qytetit te Durresit ne nivel Nderkufitar , Bashkia Durres ne keto evenimente do te perfaqesohet nga artiste te qytetit te Durresit ( ne fushen e muzikes dhe dance-it ) , artiste te cilet do te promovojne vlerat e qytetit te tradites dhe kultures ne muzike dhe valle tradicionale durresake.

Bashkia Durres fton te gjithe artistet te aplikojne per te marre pjese ne keto evenimente .

Perzgjedhja do te realizohet bazuar ne CV-te e artisteve ose ( grupeve artistike ) , eksperiences te me parshme me Bashkine Durres, perfaqesimin dinjitoz ne evenimente te te njejtit lloj ne nivel Nderkombetar dhe cmimet e fituara .

Afati i dorezimit te dokumentave te aplikimit eshte 25 Qershor 2012

Adresa : Njesia e Menaxhimit te projektit TURGRATE.2
Bashkia Durres , L.1 , Sheshi Liria Durres

Per me teper ju lutem shkarkoni kriteret e kualifikimit te perzgjedhjes :

Shkarko dokumentin e aplikimit ne pdf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*