Bashkia Durres synon te jape nje kontrate sherbimi per perkthimin redaktimin e Guides Udhezuese “Modele qeverisese dhe guida udhezuese per forcimin e kapacitetit ekonomik te minoriteteve” ne kuader te Projektit SIMPLE,

me asistencen financiare te Programit IPA ADRIATIK CBC 2007-2013. Afati i fundit per aplikim eshte Date 22.11.2013, Ora 16:00

Shkarko dokumentat: