Bashkia Durres synon te jape nje kontrate sherbimi per perkthimin redaktimin e Guides Udhezuese “Modele qeverisese dhe guida udhezuese per forcimin e kapacitetit ekonomik te minoriteteve” ne kuader te Projektit SIMPLE,

me asistencen financiare te Programit IPA ADRIATIK CBC 2007-2013. Afati i fundit per aplikim eshte Date 22.11.2013, Ora 16:00

Shkarko dokumentat:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*