Me date 21/11/2013 diten e enjte ne oren 13.00 ne sallen e keshillit bashkiak, prane bashkise Durres behet diskutimi me grupet e interesit i ndryshimeve te paketes fiskale per vitin 2014