Kontrate per sherbimin e jashtem te pergatitjes grafike dhe stampimit te guides udhezuese “Modele qeverisese dhe guida udhezuese per forcimin e kapacitetit ekonomik te minoriteteve”, wp.5.1 e planit te punes dhe pergatitjes grafike dhe stampimit te materialeve promovuese ne kuader te fushates sensibilizuese pika wp 2.2 dhe wp 5.3 e planit te punes Projektit “SIMPLE “,financuar nga PROGRAMI IPA

CBC 2007-2013.

Kliko per te shkarkuar njoftimin zyrtar

Klikoni per te shkarkuar anekset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*