{gallery slider=boxplus.transition animation=3000 count=1 width=770 height=300 counter=1 links=0 alignment=right navigation=bottom orientation=horizontal}lagja17{/gallery}

Bashkia ka kryer në këtë zonë një investim prej rreth 41.000.000 lekë dhe në sajë të këtij investimi është rikonstruktuar një hapësirë prej rreth 17.00 m ², dhe nga ky investim përfitojnë rreth 12 mijë banorë të kësaj zone. Në këto punime për rehabilitimin e të gjithë zonës janë kryer edhe punimet për sistemet e kanalizimeve, ndriçimi, trotuaret si dhe lulishtet. Ky investim përmirëson ndjeshëm cilësinë e jetës së banorëve të kësaj zone e cila ka qenë një zonë problematike përsa i përket infrastrukturës