Drejtoria e Burimeve Njerëzore shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist – në Sektorin e Informatizimit dhe Teknologjise se Sherbimit, Drejtoria e Burimeve Njerezore prane Bashkise Durres

Konkurimi është i hapur për pranimin në shërbimin civil në KATEGORINË EKZEKUTIVE, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”.

Per detaje shkarko ketu dokumentin e plote per aplikim