“Bashkia Durres shpall Konkursin e hapur per te gjithe subjektet juridike qe operojne ne fushen e administrimit te parkimit me pagese ne rruge per perzgjedhjen me konkurs te hapur te kandidatit, forma e bashkepunimit agjent tatimor, per administrimin e sherbimit te parkimit me pagese ne sheshin “26 Nentori 1912”, Durres. Te gjithe te interesuarit jane te lutur te terheqin dokumentacionin e konkurimit duke filluar nga data 12.12.2014 ne Sektorin e Transportit ne Drejtorine e Sherbimeve prane Bashkise Durres ne adr. Lagjia Nr.3, Sheshi “Liria” Durres. Afati i fundit i dorezimit te dokumentacionit eshte data 22.12.2014. Dorezimi do te behet prane Komisionit te Vleresimit me date 22.12.2014, ora 10.00 prane Bashkise Durres ne adresen e mesiperme. Per cdo hollesi e sqarime te metejshme kontaktoni me Drejtorine e Sherbimeve (Sektori i Transportit) ne Bashkine Durres”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*