Bashkia Durres shpall Konkurs te hapur per te gjithe subjektet juridike qe operojne ne fushen e transportit per perzgjedhjen me konkurs te hapur te kandidatit per operim ne linjat rrethqytetase Durres – Hamallaj – Durres dhe Durres – Sukth – Manze – Durres. Te gjithe te interesuarit jane te lutur te terheqin dokumentacionin e konkurimit duke filluar nga data 22.12.2014 ne Sektorin e Transportit ne Drejtorine e Sherbimeve prane Bashkise Durres ne adr. Lagjia Nr.3, Sheshi “Liria” Durres. Afati i fundit i dorezimit te dokumentacionit eshte data 07.01.2015. Dorezimi do te behet prane Komisionit te Vleresimit me date 07.01.2015, ora 10.00 prane Bashkise Durres ne adresen e mesiperme. Per cdo hollesi e sqarime te metejshme kontaktoni me Drejtorine e Sherbimeve (Sektori i Transportit) ne Bashkine Durres