Objektivi kryesor i Ndermarrjes Sherbimeve Komunale Durres dhe prioritetet e vendosura per vitin 2013 ka qene rritja e performances se sherbimeve publike ne te cilat kjo ndermarrje operon. Mbasi analizuam punen e kryer ne cdo sektor me poshte trajtohen arritjet dhe mangesite e verejtura gjate vitit 2013.

Shkarko materialin e plote ne PDF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*