Bashkia Durres shpall Konkursin e hapur per te gjithe subjektet juridike qe operojne ne fushen e administrimit te parkimit me pagese ne rruge per perzgjedhjen me konkurs te hapur te kandidatit, forma e bashkepunimit agjent tatimor, per administrimin e sherbimit te parkimit me pagese ne sheshin “26 Nentori 1912”, Durres. Te gjithe te interesuarit jane te lutur te terheqin dokumentacionin e konkurimit duke filluar nga data 23.12.2014 ne Sektorin e Transportit ne Drejtorine e Sherbimeve prane Bashkise Durres ne adr. Lagjia Nr.3, Sheshi “Liria” Durres. Afati i fundit i dorezimit te dokumentacionit eshte data 06.01.2015. Dorezimi do te behet prane Komisionit te Vleresimit me date 06.01.2015, ora 10.00 prane Bashkise Durres ne adresen e mesiperme. Per cdo hollesi e sqarime te metejshme kontaktoni me Drejtorine e Sherbimeve (Sektori i Transportit) ne Bashkine Durres