1.Z.Adlei Likmeta per pozicionin Specialist ne Sektorin Studim Projektimit dhe Kontrollit Teknik prane Drejtorise se Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvilllimit te Territorit.

2.Zj.Rudina Trikshiqi per pozicionin Specialist ne Inspektoriatin e Mjedisit prane Drejtorise se Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvilllimit te Territorit.

3.Z.Edmond Isufi per pozicionin Shef Sektori ne Sektorin e Informatizimit dhe Teknologjise se Sherbimit prane Drejtorise se Burimeve Njerezore.

4.Z.Festim Pjeçi per pozicionin Specialist ne Sektorin e Informatizimit dhe Teknologjise se Sherbimit prane Drejtorise se Burimeve Njerezore.

5.Z. Spartak Buzani per pozicionin Shef ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.

6.Z.Mirand Zeka per pozicionin Inspektor ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.

7.Z.Vini Muça per pozicionin Inspektor ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.

8.Zj.Megi Ismailati per pozicionin e Shefe Finance ne Qendren Ekonomike te Arsimit prane Drejtorise se Arsim Kultures Rinise Sporteve dhe Komuniteteve Fetare.

9.Zj.Olimbi Haxhjani per pozicionin e Specialiste ne Qendren Ekonomike te Arsimit prane Drejtorise se Arsim Kultures Rinise Sporteve dhe Komuniteteve Fetare.

10.Z.Leonard Koça per pozicionin Administrator prane Qendres Administraive nr.2.

11.Z.Kujtim Rucaj per pozicionin Inspektor prane Qendres Administraive nr.2.

12.Z.Bajram Tema per pozicionin Inspektor prane Qendres Administraive nr.4.

13.Z.Agustin Ndoj per pozicionin Inspektor prane Qendres Administraive nr.6.

14.Zj.Alda Basha per pozicionin Specialist ne Sektorin e Operatoreve prane Drejtorise Ekonomike.

Drejtore e DBNJ
Drita ZENELI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*