Ditën e Premte datë 09/01/2015 ora 13.00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit zhvillohet takimi me grupe interesi per diskutimin e Projekt buxhetit te Bashkise Durres.

Jeni te mirepritur ne kete takim .

KRYETARI KESHILLIT BASHKIAK
Alban RAMOHITAJ