Ditën e Premte datë 09/01/2015 ora 13.00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit zhvillohet takimi me grupe interesi per diskutimin e Projekt buxhetit te Bashkise Durres.

Jeni te mirepritur ne kete takim .

KRYETARI KESHILLIT BASHKIAK
Alban RAMOHITAJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*