Bashkia Durres shpall konkursin e hapur per te gjithe subjektet juridike qe operojne ne fushen e transportit per perzgjedhjen me konkurs te hapur te kandidatit per operim ne linjen Urbane nderqytetase te transportit te udhetareve Durres – Aeroporti “Nene Tereza”- Durres.

Te gjithe te interesuarit jane te lutur te terheqin dokumentacionin e konkurimit duke filluar nga data 30.03.2015 ne Sektorin e Transportit ne Drejtorine e Sherbimeve prane Bashkise Durres ne adr. Lagjia Nr.3, Sheshi “Liria” Durres.

Afati i fundit i dorezimit te dokumentacionit eshte data 15.04.2015. Dorezimi do te behet prane Komisionit te Vleresimit me date 15.04.2015, ora 11.00 prane Bashkise Durres ne adresen e mesiperme.

Per cdo hollesi e sqarime te metejshme kontaktoni me Drejtorine e Sherbimeve (Sektori i Transportit) ne Bashkine Durres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*