1.Zj.Lindita Myhedini per pozicionin e Pergjegjeses ne Qendren Ekonomike te Arsimit prane Drejtorise se Arsim Kultures Rinise Sporteve dhe Komuniteteve Fetare.

2.Zj.Alba Rakipi  per pozicionin  Specialiste ne Sektorin e Sherbimeve Sociale prane  Drejtorise se Sherbimeve Sociale.

3.Z.Serjan Mazreku per pozicionin Administrator prane Qendres Administrative nr.6.

4.Zj.Nikoleta Rusha  per pozicionin Specialiste Rakordimit  ne Sektorin e  te Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.


5.Zj. Elda Dino
per pozicionin Specialiste ne Sektorin e  te Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.


6.Zj.Borjana Dollaku 
per pozicionin Specialiste ne Sektorin e Menaxhimit te Borxhit dhe Apelimit prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.


7.Z.Redion  Tabaku
per pozicionin Inspektor ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe    Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.


8.Z.Shpetim Hida 
per pozicionin Inspektor ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.


9.Z.Aurel Latifi
per pozicionin Inspektor ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe  Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.


10.Z.Ervis Kanto
per pozicionin Inspektor ne Sektorin e Kontrollit te Taksave dhe Tarifave Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.

 

Drejtore e DBNJ
Drita  ZENELI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*