Koha dhe vendi i zhvillimit te testimit.

 

Drejtoria e Burimeve Njerezore, ne zbatim te ligjit nr. 8224 date 15.05.1997 ndryshuar me ligjin 8335 date 23.04.1998 “ Per organizimin dhe funksionimin e Policise se Bashkise dhe te Komunes” , si dhe ne ligjin 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” , ka kryer perzgjedhjen paraprake te dokumentave te paraqitura nga kandidatet,

Per pozicionin : Polic

Sektori : Sektori i Policise Bashkiake

 

Jane perzgjedhur per konkurim kandidatet qe vijojne :

Nr.

Emri Mbiemri

Nr.

Emri Mbiemri

1.

Alket Gishti

7.

 

2.

Artur Hakorja

8.

 

3.

Dorian Mema

9.

 

4.

 

10.

 

5.

 

11.

 

6.

 

12.

 

 

Koha dhe vendi i zhvillimit te konkursit

 

Koha dhe vendi i testimit

Dita

E premte

Data

24.04.2015

Ora 10.30

Vendi i zhvillimit te testimit:

Bashkia Durres

 

 

 

 

 

DREJTORE

Drita Zeneli