Bashkia Durrës fton të gjitha subjektet kulturore të paraqesin në DAKRSKF projektet kulturore artistike dhe sportive për vitin 2016 brenda datës 04.03.2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*