Bashkia Durrës fton të gjitha subjektet kulturore të paraqesin në DAKRSKF projektet kulturore artistike dhe sportive për vitin 2016 brenda datës 04.03.2016.