Dhjetor 2015    
Nr Bashkia e re Nr.Popullsise Nr .Familjeve
1 Rajoni 1 29189 9652
2 Rajoni 2 29589 9485
3 Rajoni 3 28263 9298
4 Rajoi 4 54852 16328
5 Rajoni 5 72666 22523
6 Manez 11744 3058
7 Sukth 27841 7330
8 Ishem 8986 2389
9 Katundi i Ri 15896 4306
10 Rashbull 30212 7996
  TOTALI 309238 92365