KËRKO

Dëgjesë publike për projektin “Projekti i Detajuar i Linjës Hekurudhore Durrës-Tiranë” dhe të linjës së re Hekurudhore me Aeroportin e Rinasit (TIA)

Ministria e Transportit dhe Infastrukturës do të organizojë dëgjesën për projektin “Projekti i Detajuar i Linjës Hekurudhore Durrës-Tiranë( Terminali Transportit Publik i Tiranës-PTT) dhe të linjës së re Hekurudhore me Aeroportin e Rinasit (TIA), më datë 05.05.2016, ora 12:00, në ambjentet e Ministrisë së Transportit dhe Infastrukturës.

Në formatin PDF gjeni përmbledhjen jo teknike të raportit te Vlerësimit të Thelluar të Ndikimit në Mjedis.

Link: Përmbledhje jo teknike e raportit të Vlerësimit të Thelluar të Ndikimit në Mjedis