Ministria e Transportit dhe Infastrukturës do të organizojë dëgjesën për projektin “Projekti i Detajuar i Linjës Hekurudhore Durrës-Tiranë( Terminali Transportit Publik i Tiranës-PTT) dhe të linjës së re Hekurudhore me Aeroportin e Rinasit (TIA), më datë 05.05.2016, ora 12:00, në ambjentet e Ministrisë së Transportit dhe Infastrukturës.

Në formatin PDF gjeni përmbledhjen jo teknike të raportit te Vlerësimit të Thelluar të Ndikimit në Mjedis.

Link: Përmbledhje jo teknike e raportit të Vlerësimit të Thelluar të Ndikimit në Mjedis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*