Njoftohen qe te gjithe praktikantet qe do te zhvillojne praktiken prane Bashkise Durres se :

Ne Daten 15/06/2016 ora 10:00 do te paraqiten prane Bashkise Durres ( ne sallen e Keshillit Bashkiak ) dhe do te kene me vete keto dokumenta:

1. Diplome

2. Liste Notash

3. Karte Identiteti

Shenim: Keto dokumenta duhet te jene origjinale dhe do te kthehen ne fund te praktikes, pervec kartes se identitetit qe do te jete fotokopje.