Njoftohen qe te gjithe praktikantet qe do te zhvillojne praktiken prane Bashkise Durres se :

Ne Daten 15/06/2016 ora 10:00 do te paraqiten prane Bashkise Durres ( ne sallen e Keshillit Bashkiak ) dhe do te kene me vete keto dokumenta:

1. Diplome

2. Liste Notash

3. Karte Identiteti

Shenim: Keto dokumenta duhet te jene origjinale dhe do te kthehen ne fund te praktikes, pervec kartes se identitetit qe do te jete fotokopje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*