DURRËS INTERNATIONAL OPERA MASTERCLASS

Prof. AGIM HUSHI

Në datat 24 deri 31 Korrik 2016

ORGANIZOHET NËN KUJDESIN E BASHKISË DURRËS DHE PERSONALISHT TË KRYETARIT TË SAJ Z. VANGJUSH DAKO

Masterclass-i zhvillohet në qytetin bregdetar të Durrësit nën drejtimin e tenorit të famshwm shqiptar, Shefi Katedrës së Operas të Konservatori të Vjenës. Prof. Agim Hushi.

Pjesëmarrësit, student të kantos nga vende të ndryshme të botës dhe shqiptarë do të trajnohen nga Mjeshtri Hushi për 5 ditë në sallën e shkollës sw muzikws “Jan Kukuzeli” për të përfunduar në një koncert Gala me 31 Korrik 2016 në sallën e Teatrit “Aleksandër Moisiu” të qytetit ku në fund do të jepen edhe tre çmime për artistët më të mirë.

 Koncerti do të pasqyrohet nga TV, mediat kombëtare dhe lokale.

Për këta studentw Bashkia ofron falas akomodimin , lëvizjen dhe vizita në qendrat muzeale dhe kulturore të qytetit. 


Durrës International Opera MasterClass

From 24 to 31 July 2016

Under the patronage of the Municipality of  Durres and personally of the Mayor Mr.Vangjush Dako.

The master class will take place on the seaside of the city of  Durres under the direction of well-known Albanian tenor, Head of the Department of Opera at the Vienna Conservatory, Prof. Agim Hushi.

The participants, students of solo singing from different countries of the world and Albanians will be trained by the Master Hushi for 5 days in the hall of the school of music “Jan Kukuzeli” to finish in a  Gala concert on 31 July 2016 at Theatre hall of the city “Alexander Moisiu”.

At the end will be awarded three prizes for the best artists.

The concert will be televised  by national TV and local media.

 

For the participants  the Municipality offers free accommodation, transport and visits to museums and other cultural centers of the city.