Në bazë të Ligjit nr.107, datë 01.09.014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe V.K.M. nr. 671, datë 29.7.2015, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, në kuadër të ndarjes së re administrativo-territoriale, Bashkia Durrës i është bashkuar nismës së hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për gjithë-përfshirjen e territorit në administrim të saj.
Ky plan është në fazën e hartimit nga studio projektuese (Joint Venture) Dogma, Latitude Platform, Milan Ingegneria, dhe Studio B&L, e cila ka firmosur kontratën me Qeverinë Shqiptare dhe Bashkinë Durrës, pasi është shpallur fituese e konkursit për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Durrësit, Vorës dhe Shijakut, konkurs i zhvilluar nga Qeveria Shqiptare në fund të vitit 2015.

Të hënën, datë 05/09/2016, ora 18:00, në sallën kryesore të Pallatit të Kulturës “Aleksandër Moisiu”, studio e projektimit të Planit të ri të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Durrës, do të bëjë prezantimin e fazës së 3-të:
“Plani i Zhvillimit Territorial dhe Rregullorja Lokale”.
Në këtë takim janë të ftuar të gjithë projektuesit, studentët, firmat e ndërtimit, shoqatat, institucionet, O.J.F., grupet e interesit që operojnë në territorin e Bashkisë Durrës si dhe qytetarët që janë të interesuar në mundësitë e zhvillimit të qytetit në vitet e ardhshme.  Janë të mirëpritur mendimet, diskutimet dhe sugjerimet e pjesmarrësve.
Materialin për konsultim mund ta shkarkoni në link-un: https://we.tl/IQBTpdrGxj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*