Në  draft Paketën Fiskale janë reflektuar disa ndryshime që DTTV ka parë të arsyeshme pas takimeve dhe problematikave të ndryshme me përfaqësues të biznesit.

Sipas axhendës bashkëngjitur janë të përcaktuara takimet që do të zhvillohen në njësitë administrative: Rrashbull, Sukth, Katund i Ri, Manëz dhe Ishëm  me temë “Përmirësimi i paketës fiskale të vitit 2017, me pjesëmarrjen e grupeve të interesuara”.

Në këto takime ftohen të gjithë të interesuarit që të shprehin sygjerimet e tyre të cilat do të reflektohen në paketën përfundimtare.

 Në pamundësi për të qënë prezentë në këto takime mendimet tuaja mund ti dërgoni në adresën info@durrës.gov.al

Link: Axhenda e takimeve dhe Paketa Fiskale