J’u njoftojmë për zhvillimin e dëgjesës publike të rradhës, me qëllim prezantimin e Buxhetit për vitin 2017.

Data për zhvillimin e dëgjesës është 27.12.2016, ora 11:00, në pallatin e kulturës ”Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Janë të lutur të marrin pjesë të gjithë grupet e interesit.

Link: Projekt Buxheti i vitit 2017