J’u njoftojmë për zhvillimin e dëgjesës publike të rradhës, me qëllim prezantimin e Buxhetit për vitin 2017.

Data për zhvillimin e dëgjesës është 27.12.2016, ora 11:00, në pallatin e kulturës ”Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Janë të lutur të marrin pjesë të gjithë grupet e interesit.

Link: Projekt Buxheti i vitit 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*