31 dhjetor 2017        
Nr Bashkia Durres Popullsia 0-3 vjeç 3-6  vjeç Nr.familjeve
1 Bashkia Durrës R1        28,776 433 1039 9726
2 Bashkia Durrës R2        29,147 490 1142 9518
3 Bashkia Durrës R3        28,071 406 1033 9464
4 Bashkia Durrës R4        56,221 1167 2868 17031
5 Bashkia Durrës R5        77,582 1658 3788 24284
6 Bashkia Manëz        11,948 226 721 3203
7 Bashkia Sukth        28,909 688 1787 7744
8 Komuna Ishem          8,851 125 362 2447
9 Komuna Katund I ri        16,158 366 916 4507
10 Komuna Rashbull        33,488 798 1942 8998
  Totali     319,151 6357 15598 96922