Bazuar në thirrjen për shprehje interesi për aplikim për projektin SUMPORT, njoftojmë se për arsye të mungesës të konkurencës të kërkuar sipas kushteve përcaktuar në thirrje , afati i dorëzimit të dokumentacionit për të gjithë ekspertizën shtyhet deri më datë 24.04.2017.