Bazuar në thirrjen për shprehje interesi për aplikim për projektin SUMPORT, njoftojmë se për arsye të mungesës të konkurencës të kërkuar sipas kushteve përcaktuar në thirrje , afati i dorëzimit të dokumentacionit për të gjithë ekspertizën shtyhet deri më datë 24.04.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*