Bashkia Durrës, në zbatim të Ligjit nr 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe VKM nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe degjesën publike gjatë proçësit të vlerësimit strategjik mjedisor” Ju bën me dije se me datë 12. 06. 2017 ora 12:00 ne sallen e keshillit bashkiak organizon konsultën me publikun si pjesë përbërëse e Proçedurës së Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin e Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*