Në kuadër të projektit “Zhvilimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i Shoqërisë Civile”,USAID shpall  thirrje për shprehje interesi.

Lidhur me grantet ,dhe për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: 

anttarc.org