KËRKO

Ditën e Shtunë datë 23.12.2017, ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak pranë Bashkisë Durrës zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak

Rendi i ditës do të jetë:  

1. Per sistemin e Taksave dhe Tarifave vendore ne qytetin e Durresit  

2. Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2018, si dhe projektbuxhetin afatmesem te Bashkise Durres per vitet 2018-2020

3. Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm (pba) për vitet 2019-2021 dhe buxhetit vjetor.

4. Për miratimin e  linjave rrethqytetase të transportit publik për territorin e Bashkisë Durrës, intenerarin, stacionet dhe oraret e tyre.

5. Për miratimin e fondit prej 15 000 000 lekë për objektin “Studim – Projektim Rehabilitimi i Zonës Shkëmbi i Kavajës” Durrës

6. Për miratimin e vlerës së qerasë për banesat sociale me qera seksioni iii me strukturë 1+1 dhe 2+1, shkozet durrës

7. Për miratimin e mbylljes së veprimtarisë ekonomiko-financiare të strukturës së njësisë së zbatimit të projektit piu.

8. Lënda : Relacion për miratimin e listës emërore të aplikantëve të klasifikuar për Banesë Sociale me Qera, Seksioni III (Strukturë 1+1 dhe 2+1), Shkozet, Durrës.

9. Për miratimin e sistemit të ri të adresave të bashkisë Durrës

 

                                                                                                 SEKRETARI I KËSHILLIT

                                                                                                     BASHKIAK  DURRËS

                                                                                                        Armand Tragaj

Shkarko: Programi Buxhetor Afatmesem 2018-2020 (.doc)