Projekt I cili do të mbështetet nga World Vision. Projekti synon ndërmarrjen e përpjekjeve të përbashkëta institucionale e parandaluese dhe mbrojtëse, si një garanci për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve në situatë emergjence.

Ndërgjegjësimi i komunitetit, fëmijëve dhe të rinjve në bashkëpunim me punonjësin e mbrojtjes së fëmijëve në Bashki/Njësi Administrative; organizimin e takimeve informuese, edukuese dhe trajnuese për çështje të lidhura me mbrojtjen dhe zhvillimin e fëmijëve, si ulja e fenomenit të dhunës ndaj fëmijëve apo pjesëmarrja e fëmijëve në nisma në interes të mirëqenies së tyre;

Kohështrirja do te jetë e vazhdueshme për gjatë gjithë vitit dhe në vitet në vazhdim, duke përfshirë çdo muaj partnerë dhe organizatat  lokale.